Over ons

Toeristisch Platform Lage Veluwe is een initiatief van Stichting Toerisme Lage Veluwe, bedoeld als een onafhankelijk platform die de belanghebbenden samenbrengt om een positieve impuls te geven aan het toerisme in de ‘regio Lage Veluwe’ (gemeente Renkum en omgeving).

Kernteam

Het platform bestaat uit een kernteam en een aantal projectteams. Het kernteam wordt gevormd door het bestuur van Stichting Toerisme Lage Veluwe. Het kernteam is de projectorganisatie van het Toeristisch Platform en wordt momenteel gevormd door zes vrijwilligers:

 • Ronald Slomp (voorzitter) – Hotel de Bilderberg en Bilderberg Kasteel Doorwerth
 • Dinotra Heymans (bestuurslid) – Dinotra Social
 • Oscar Hollink (secretaris) – Stichting Heveahaven
 • Jan van Hooijdink (penningmeester) – EventTheater Concertzaal Oosterbeek
 • Jakobine Linthorst (bestuurslid) – Kasteelcafé de Zalmen
 • Marijke Metz (bestuurslid) – MergenMetz

Dit kernteam is de drijvende kracht die concrete doelstellingen najaagt en een coördinerende rol heeft, met als doel alle mogelijke verbeteringen te realiseren en adviseren op het vlak van toerisme in de gemeente Renkum.

Projectteams

De projectteams bestaan uit twee leden van het kernteam en een aantal ondernemers/inwoners die zich voor een project inzetten. Het aantal projectteams en de samenstelling van deze teams is afhankelijk van het soort en het aantal projecten dat in gang wordt gezet.

Onze projectteams:

 • Gastvrijheid en lokale ambassadeurs
 • Verkennen mogelijkheid TOP locatie Renkum
 • Routes en Knooppunten netwerken

In deze Raadsbrief d.d. juni 2020 lees je alles over de huidige ontwikkelingen.

Resultaten

De resultaten die geboekt gaan worden, worden mede door de projectteams begeleid en gerealiseerd. De prioriteit van de uitvoering  wordt zoveel mogelijk in samenspraak met alle stakeholders (overheid, politiek, ondernemers en inwoners) aangebracht.

Afbakening

Om duidelijkheid te scheppen in hetgeen de focus heeft én wat niet, hieronder een opsomming van onze bakens. Toeristisch Platform Lage Veluwe:

 • Gaat geen toerisme naar de regio halen door actief marketing te gaan bedrijven;
 • Heeft geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk;
 • Is geen toerismebureau of nieuwe VVV;
 • Zal gevraagd en ongevraagd een adviserende rol innemen als het gaat om een Gastvrije Gemeente Renkum.

Gastvrij

Het Toeristisch Platform wil met vereende krachten de gemeente Renkum verder helpen in haar ontwikkeling tot gastvrije gemeente.